Planerna

Vi har för avsikt att uppdatera denna sida förhållandevis regelbundet under vår vistelse i Tanzania. Men ännu har vi inte åkt.